top of page

​Elk project is een onderzoek naar de plek, het bestaande, de eigenheid van het perceel of de woning, maar ook een zoektocht door te luisteren naar de wensen van de opdrachtgevers en deze te vertalen in een vormelijk ‘iets’ dat tijdloos, eenvoudig, gedetailleerd en verfijnd is.

Bij een verbouwing wordt er vooral onderzocht hoe de bestaande woning en de uitbreiding 1 geheel kunnen worden. Elke aanbouw is daarom verschillend, om zo veel mogelijk aan te sluiten met de bestaande materialen en typologie van de woning.

De complexiteit van het bestaande wordt vereenvoudigd en met kleine ingrepen wordt getracht om een totaal andere ruimtelijkheid te geven. De materialen zorgen voor een sfeer en warmte, kleine ruimten worden  visueel vergroot. Het ontrafelen van moeilijke knopen zoals circulatie binnen de woning, vormt één van de grootste uitdagingen.


Een duurzame toekomstvisie over het geheel  van het project, een mogelijke fasering en werken met beperkte budgetten leiden ook tot creativiteit.

"in architecture the impossible becomes possible

                                                                    or at least it looks like it" NDL​

ik ga bouwen 2.jpg
Ik ga bouwen.jpg
Je vais construire avril 2020.jpg
bottom of page